LockOnMessaging for Nokia Bảo vệ tin nhắn

Tải về
  • Đánh giá:
    3 31 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 174,1 KB
  • Lượt xem: 3.086
  • Lượt tải: 7.100
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Nokia
Giới thiệu

LockOnMessaging for Nokia - Bảo vệ tin nhắn

Bạn có thấy lo lắng khi các tin nhắn cá nhân của mình bị người khác xem? Hãy cài đặt LockOnMessaging trong điện thoại của bạn để khóa tất cả các tin nhắn như: hộp thư đến, hộp thư đi, tin nháp, email,… Sau khi bị khóa, các tin nhắn này chỉ có thể mở được khi đã nhập chính xác mật khẩu. Nó cũng đi kèm với các tính năng khóa tự động bởi màn hình chính của điện thoại nếu bạn không sử dụng điện thoại trong một khoảng thời gian đã định.

LockOnMessaging

An Nhiên