Sync Last Files Professional

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 12,4 MB
 • Lượt xem: 302
 • Lượt tải: 292
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7
Giới thiệu

Sync Last Files Professional là ứng dụng mạnh mẽ được sử dụng để đồng bộ hóa nội dung của các folder.

Sync Last Files Professional

Các tính năng chính:

 • Có thể tự động so sánh nội dung của các folder
 • Có thể lọc các file theo số lượng ngày sau lần thay đổi gần nhất
 • Có thể lọc các file theo danh sách
 • Có thể lọc file theo kích cỡ
 • Có thể đáp ứng so sánh file theo byte
 • Cho phép bao gồm một folder phụ từ quá trình đồng bộ
 • Có thể đồng bộ cả hoạt động copy và xóa
 • Cài đặt thủ công cũng được hỗ trợ
 • Có thể tạo bản copy sao lưu của các file đã xóa hoặc đã thay thế
 • Có thể tạo phiên bản copy của các file đã thay thế, giúp phục hồi lại phiên bản trước đó của các file khi cần.

Lamle

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.