System Information Viewer (64-bit)

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,2 MB
  • Lượt xem: 877
  • Lượt tải: 873
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Server 2008/7/NT 4
Giới thiệu

System Information Viewer là một tiện ích dùng để xem rất nhiều thông tin về mạng, về phần cứng, bao gồm các thông tin về CPU, PCI, PCMCIA, USB, thông tin về máy, nhà sản xuất, về hệ điều hành,...

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo