Talend Open Profiler for Linux

Tải về

3 (1) Talend Inc Miễn phí 460 Dung lượng: 238 MB Ngày: Yêu cầu: Linux, Java

Talend Open Profiler cho phép người dùng đánh giá trong nháy mắt chất lượng của dữ liệu, và tình trạng của các chỉ số được xác định trước.Ngoài ra nó cho phép người dùng trực tiếp đi sâu vào các bảng của cơ sở dữ liệu phân tích.

Các nguồn dữ liệu mở profiler cho phép người dùng quản lý dữ liệu với một lượng lớn các phân tích bằng cách sử dụng một bộ chỉ số, mô hình...cho mỗi phần tử dữ liệu được phân tích hoặc giám sát.

Ngoài ra nó còn phân tích dữ liệu liên tục, và phân tích dữ liệu nguồn thay đổi theo thời gian để giúp cải thiện chất lượng dữ liệu.3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 238 MB
  • Lượt xem: 462
  • Lượt tải: 460
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux, Java
Liên kết tải về