The HTML Directory

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 520,4 KB
  • Lượt xem: 503
  • Lượt tải: 501
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Giới thiệu

Đây là một tiện ích tạo danh sách thư mục. Sử dụng The Html Directory qua một vài kích chuột, bạn sẽ tạo được một danh sách html cho các file và thư mục từ bất cứ ổ đĩa nào trên máy tính của mình. Chương trình cũng được sử dụng cho việc tạo các bản đồ của website với khả năng lựa chọn các liên kết tích cực hay không tích cực. Các tùy chọn gồm có sự lựa chọn về chữ, background, màu sắc liên kết và ảnh nền. Chương trình cũng hiển thị kích thước của mỗi một thư mục.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo