Thiệp mời đám cưới Template Thiệp mời đám cưới

Tải về
  • Đánh giá:
    3 21 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3 MB
  • Lượt tải: 21.008
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Thiệp mời đám cưới - Template Thiệp mời đám cưới

Thiệp mời đám cưới 4 x 6 inch này có thể được cá nhân hóa và phù hợp với giấy bìa Avery 5889 hay 8386 hoặc các loại giấy khác.

Có thể xóa dễ dàng các hướng dẫn đơn giản trên mẫu trong phần đầu trang.

Thiệp mời đám cưới

Phù hợp với Microsoft Word 2013.