Thông báo về bé gái mới chào đời Template Thông báo về bé gái mới chào đời

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 586 KB
  • Lượt xem: 104
  • Lượt tải: 93
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Cá nhân hóa thiệp có hình này với hình ảnh và thông tin của bạn để tạo một thông cáo về bé gái mới chào đời.

Phù hợp với giấy bìa khổ 4 x 6 inch tiêu chuẩn. Có thể dễ dàng xóa các hướng dẫn đơn giản trong mẫu trước khi in.

Thông báo về Bé Gái Mới chào đời

Phù hợp với Microsoft Word 2013.

Liên kết tải về