TimeSentry 2.5.5

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 387 KB
  • Lượt xem: 4.491
  • Lượt tải: 4.488
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP
Giới thiệu
Dung lượng vừa phải 576KB, nhưng chức năng mà cuốn lịch này mang lại cho người dùng thì không ít chút nào, dù là giao diện chưa đẹp lắm.

Sau cài đặt, người dùng ngoài việc đương nhiên được cung cấp tập lịch hiển thị theo tháng. Còn có thể tuỳ biến thông qua menu settings để:

+ Gọi ra đồng hồ hệ thống.

+ Gọi ra hộp Regional and Language Options: Tuỳ chọn các quy định về ngôn ngữ cũng như quy ước ký hiệu ngày tháng, ký hiệu tiền tệ, ký hiệu, cách hiển thị số…

+ TimeSentry Preference: giúp quy định cách thức hiển thị, font chữ, màu sắc giao diện của tập lịch này.

Phần công cụ thông qua menu Tools gồm có:

+ Notepad: Gọi ra trình soạn thảo văn bản.

+ Date/Time Calculator: Công cụ tính chênh lệch giữa hai khoảng thời gian. Bao gồm cả ngày, giờ, tháng, năm, thậm chí là tính từng giây.

+ Calculator: Gọi ra chiếc máy tính của bỏ túi Windows.

+ Set Alarm/Reminder: Cung cấp tiện ích hẹn giờ, nhắc nhớ cho chúng ta khỏi… lỡ hẹn.

+ Get Today’s Number: Ngay lập tức cho biết hôm nay là ngày thứ mấy trong năm.

+ Get System Uptime: Hệ thống máy của bạn đã được khởi động để sử dụng bao lâu rồi.

+ Get GMT Times zone Bias; Get UTC Times: Cho biết độ chênh lệch của giờ địa phương với chuẩn thế giới.

+ Synchronize System Times: Chức năng khá hay đó là đồng bộ hoá giờ hệ thống.

Theo Thanh niên

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.