HTC Sync Manager HTC Sync Manager 3.1 Quản lý điện thoại HTC trên máy tính

HTC Sync Manager
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.607

WinDroid Universal HTC Toolkit WinDroid Universal HTC Toolkit 1.1 Mở khóa Bootloader cho thiết bị HTC chạy Android

WinDroid Universal HTC Toolkit
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.079

ROM HTC ROM HTC ROM cho điện thoại HTC

ROM HTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 500

HTC BlinkFeed cho Android HTC BlinkFeed cho Android Trình đọc tin BlinkFeed trên Android

HTC BlinkFeed cho Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 365

HTC Boost+ cho Android HTC Boost+ cho Android Tăng tốc điện thoại Android mạnh mẽ

HTC Boost+ cho Android
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 206

HTC Power To Give for Android HTC Power To Give for Android 1.0 Chia sẻ năng lượng thừa điện thoại Android

HTC Power To Give for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

HTC Backup cho Android HTC Backup cho Android 4.5 Sao lưu dữ liệu lên đám mây trên Android

HTC Backup cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41

HTC Transfer Tool cho Android HTC Transfer Tool cho Android 6.0 Chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ sang điện thoại mới

HTC Transfer Tool cho Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

HTC Vive cho Android HTC Vive cho Android Kết nối Android với kính thực tế ảo HTC Vive

HTC Vive cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

RE camera cho Android RE camera cho Android Kết nối Android với RE camera của HTC

RE camera cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04