🖼️ Mẫu đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22 Mẫu đánh giá theo thông tư 22

🖼️
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.150

🖼️ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

🖼️
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.955

🖼️ Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông Điều lệ trường THCS & THPT mới nhất

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.405

🖼️ Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM Bài thi mẫu đánh giá năng lực trường Đại học Quốc gia

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.810

🖼️ Bảng tham chiếu hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học Hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học theo Thông tư 22

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 564

🖼️ Danh sách học sinh Template Danh sách học sinh

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.339

🖼️ Bộ câu hỏi môn Toán cấp Trung học cơ sở Đề ôn tập môn Toán từ lớp 6 đến lớp 9

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 360

🖼️ Thông tư quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 422