🖼️ Mẫu đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22 Mẫu đánh giá theo thông tư 22

🖼️
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.147

🖼️ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

🖼️
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.713

🖼️ Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông Điều lệ trường THCS & THPT mới nhất

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.170

🖼️ Hướng dẫn đánh giá môn tiếng Anh Tiểu học theo Thông tư 22 Đánh giá môn Tiếng Anh theo Thông tư số 22/2016/TT- BGDĐT

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.588

🖼️ Bảng tham chiếu hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học Hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học theo Thông tư 22

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 559

🖼️ Mẫu đánh giá công tác y tế trường học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 749

🖼️ HEE - Phần mềm tuyển sinh trung học phổ thông

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.289

🖼️ Thông tư quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56