🖼️ Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 Đề thi môn Toán, Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý, Khoa học, tiếng Anh, Tin học lớp 5

🖼️
 • Đánh giá: 125
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.967

🖼️ Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 Bảng ma trận đề thi học kì II môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Khoa học, Sử - Địa, Tin

🖼️
 • Đánh giá: 71
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.418

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn có bảng ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.726

🖼️ Tuyển tập 20 đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt theo Thông tư 22 Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 có bảng ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.998

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

🖼️
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.181

🖼️ 15 đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 có bảng ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.218

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm học 2015 - 2016 Tổng hợp đề thi học kì II lớp 5 có đáp án

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 810

🖼️ Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Toàn Thắng năm 2015 - 2016 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 có đáp án

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 506

🖼️ Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Lê Hồng Phong năm 2015 - 2016 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 269

🖼️ Tuyển tập 20 đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lí theo Thông tư 22 Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Lịch sử - Địa lí lớp 5 có đáp án và ma trận đề thi

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108