VLC Remote Lite cho iOS VLC Remote Lite cho iOS 10.1 Điều khiển VLC từ xa bằng iPhone/iPad

VLC Remote Lite cho iOS
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.555

myTifi Remote for Samsung TV cho iOS myTifi Remote for Samsung TV cho iOS 7.1 Điều khiển tivi Samsung bằng iPhone/iPad

myTifi Remote for Samsung TV cho iOS
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.174

TeamViewer: Remote Control cho iOS TeamViewer: Remote Control cho iOS 13.1 Điều khiển máy tính từ xa bằng iPhone/iPad

TeamViewer: Remote Control cho iOS
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.895

Remote cho iOS Remote cho iOS 4.3 Điều khiển iTunes từ xa bằng iPhone/iPad

Remote cho iOS
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.879

Remote+ Lite cho iOS Remote+ Lite cho iOS 1.31 Điều khiển PC từ xa bằng iPhone/iPad

Remote+ Lite cho iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 268

PowerDVD Remote Free for iOS PowerDVD Remote Free for iOS 2.0 Biến iPhone/iPad thành bộ điều khiển từ xa cho PowerDVD

PowerDVD Remote Free for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 198

VNC Viewer cho iOS VNC Viewer cho iOS 2.3 Điều khiển máy tính từ xa bằng iPhone/iPad

VNC Viewer cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 82

Tap Video for iOS Tap Video for iOS 2.3 Quản lý và điều khiển video từ xa cho iPhone/iPad

Tap Video for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

Bluetooth Lock cho Mac Bluetooth Lock cho Mac 1.0 Điều khiển máy Mac từ xa bằng iPhone

Bluetooth Lock cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

ProShow Remote cho iOS ProShow Remote cho iOS 2.0 Ứng dụng điều khiển trình chiếu từ xa

ProShow Remote cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04