🖼️ KakaoTalk 2.7 Gọi điện, nhắn tin, gọi video miễn phí

🖼️

🖼️ Tango cho Android Gọi video và nhắn tin miễn phí trên Android

🖼️

🖼️ Viber cho Windows 10 Gọi điện thoại và nhắn tin miễn phí trên Windows 10

🖼️

🖼️ WhatsApp Messenger cho Android Nhắn tin, gọi video miễn phí trên Android

🖼️

🖼️ Hangouts 2018.1108 Hệ thống nhắn tin hợp nhất cho Android, iOS và Chrome

🖼️

🖼️ ChompSMS for Android 6.02 Phần mềm nhắn tin SMS cho Android

🖼️

🖼️ ooVoo Video Call cho Android 3.1 Gọi Video, nhắn tin, gọi điện qua mạng thật đơn giản

🖼️

🖼️ textPlus Free Text + Calls for Android 5.8 Nhắn tin và gọi điện miễn phí trên Android

🖼️

🖼️ Wala for Android 0.9 Ứng dụng nhắn tin miễn phí

🖼️

🖼️ ooVoo Mobile cho iOS 3.1 Ứng dụng nhắn tin và gọi video miễn phí trên iPhone, iPad

🖼️