ABBYY FineReader ABBYY FineReader 14 Chuyển đổi ảnh scan sang Word, PDF...

ABBYY FineReader
 • Đánh giá: 99
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 149.139

Business Card Reader Free cho iOS Business Card Reader Free cho iOS 8.1 Trình đọc danh thiếp điện tử trên iPhone/iPad

Business Card Reader Free cho iOS
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.539

Business Card Reader Free cho Android Business Card Reader Free cho Android 4.0 Đọc danh thiếp điện tử trên Android

Business Card Reader Free cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 816

ABBYY PDF Transformer+ ABBYY PDF Transformer+ 4.0 Phần mềm chỉnh sửa file PDF chuyên nghiệp

ABBYY PDF Transformer+
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 286

Fine Scanner cho iOS Fine Scanner cho iOS 4.1 Scan hình ảnh chất lượng cao trên iPhone/iPad

Fine Scanner cho iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57

Lingvo Dictionary cho iOS Lingvo Dictionary cho iOS 3.23 Biên dịch đa ngôn ngữ trên iPhone/iPad

Lingvo Dictionary cho iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

TextGrabber 6 cho iOS TextGrabber 6 cho iOS 6.5 Công cụ trích xuất văn bản từ hình ảnh

TextGrabber 6 cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03