Battery Doctor cho Android Battery Doctor cho Android 5.55 Quản lý và tiết kiệm pin cho Android

Battery Doctor cho Android
 • Đánh giá: 215
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.808

Battery Doctor cho iOS Battery Doctor cho iOS 7.4 Quản lý pin iPhone/iPad hiệu quả

Battery Doctor cho iOS
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.331

Battery Doctor Free for iOS Battery Doctor Free for iOS 6.3 Tăng hiệu suất và tuổi thọ pin

Battery Doctor Free for iOS
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.359

Battery Saver for iOS Battery Saver for iOS 1.7 Kéo dài tuổi thọ pin iPhone/iPad

Battery Saver for iOS
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.782

Battery Saver Free-Battery Doctor for BlackBerry Battery Saver Free-Battery Doctor for BlackBerry 1.0 Tiết kiệm pin hiệu quả cho BlackBerry

Battery Saver Free-Battery Doctor for BlackBerry
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.003

Battery doctor Pro™ cho Windows Phone Battery doctor Pro™ cho Windows Phone 2.5 Quản lý và tăng tuổi thọ pin Windows Phone

Battery doctor Pro™ cho Windows Phone
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 857