BatteryBar BatteryBar 3.6 Công cụ theo dõi pin máy tính xách tay

BatteryBar
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 144.277

Battery Doubler Battery Doubler 1.2 Tiện ích kéo dài thời gian pin laptop

Battery Doubler
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.126

DU Battery Saver & Widgets cho Android DU Battery Saver & Widgets cho Android 4.5 Ứng dụng tiết kiệm pin hiệu quả trên Android

DU Battery Saver & Widgets cho Android
 • Đánh giá: 256
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.439

Battery Doctor cho Android Battery Doctor cho Android 5.55 Quản lý và tiết kiệm pin cho Android

Battery Doctor cho Android
 • Đánh giá: 215
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.883

2 Battery - Battery Saver cho Android 2 Battery - Battery Saver cho Android Ứng dụng tiết kiệm pin điện thoại Android

2 Battery - Battery Saver cho Android
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.566

Battery Doctor cho iOS Battery Doctor cho iOS 7.4 Quản lý pin iPhone/iPad hiệu quả

Battery Doctor cho iOS
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.997

Battery Saver Master cho Android Battery Saver Master cho Android 1.0 Ứng dụng tiết kiệm pin hiệu quả cho Android

Battery Saver Master cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 93

Battery Life cho iOS Battery Life cho iOS 1.2 Quản lý pin iPhone/iPad toàn diện

Battery Life cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

Battery Aid cho Android Battery Aid cho Android 5.2 Ứng dụng tiết kiệm pin trên Android

Battery Aid cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

Battery Guru cho iOS Battery Guru cho iOS 1.5 Quản lý pin và hệ thống iPhone/iPad

Battery Guru cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06