BluffTitler BluffTitler 13.0 Tạo tiêu đề, hiệu ứng 3D cho video

BluffTitler
  • Phát hành: Outerspace Software
  • BluffTitler hay BluffTitler DX9 là ứng dụng tạo, dựng hình và chơi hiệu ứng 3D cho video, giúp bạn tạo ra những tiêu đề 3D, đoạn giới thiệu ấn tượng cho video, bài thuyết trình của mình. Phần mềm hỗ trợ rất nhiều hiệu ứng và mẫu đẹp để lựa chọn.
  • windows Version: 13.0.0.3
  • Dung lượng: 42,4 MB
  • Tìm thêm: Tạo phim 3D tạo tiêu đề phim 3D DVD file tạo phim DVD tạo chữ 3D
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 20.784