Mẫu C6-06/NS: Mẫu phiếu chi Mẫu C6-06/NS: Mẫu phiếu chi Mẫu số C6-06/NS ban hành kèm Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu C6-06/NS: Mẫu phiếu chi
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.928

Mẫu phiếu nhập kho Mẫu phiếu nhập kho Mẫu số 01 – VT theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Mẫu phiếu nhập kho
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.567

Thông tư 77/2017/TT-BTC Thông tư 77/2017/TT-BTC Thay đổi thời điểm chốt số liệu Báo cáo tài chính

Thông tư 77/2017/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.338

Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN Mẫu số 05-DK-TCT

Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.997

Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc cá nhân có thu nhập từ tiền lương thông qua cơ quan chi trả Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc cá nhân có thu nhập từ tiền lương thông qua cơ quan chi trả Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT

Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc cá nhân có thu nhập từ tiền lương thông qua cơ quan chi trả
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.000

Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC Danh sách biểu mẫu theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 554

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Mẫu số: 20-ĐK-TCT

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 416

Công văn 3795/BTC-TCT Công văn 3795/BTC-TCT Về phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập.

Công văn 3795/BTC-TCT
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 268

Tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức - Mẫu số: 01-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức - Mẫu số: 01-ĐK-TCT Mẫu tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức

Tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức - Mẫu số: 01-ĐK-TCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 214