Ubuntu Christian Edition (64-bit) Ubuntu Christian Edition (64-bit)

Ubuntu Christian Edition (64-bit)
 • Phát hành: Jereme Hancock
 • Ubuntu Christian Edition (viết tắt là Ubuntu CE) là bản phân phối được cấu hình sẵn để bảo vệ người dùng trước các nội dung xấu trên mạng, với nhiều ứng dụng đi kèm hướng tới người có tôn giáo.
 • linux
 • Dung lượng: 692 MB
 • Tìm thêm: Ubuntu Christian Edition 5.0 Ubuntu CE Ubuntu Christian Edition
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 417

Ubuntu Christian Edition (32-bit) Ubuntu Christian Edition (32-bit)

Ubuntu Christian Edition (32-bit)
 • Phát hành: Jereme Hancock
 • Ubuntu Christian Edition (viết tắt là Ubuntu CE) là bản phân phối được cấu hình sẵn để bảo vệ người dùng trước các nội dung xấu trên mạng, với nhiều ứng dụng đi kèm hướng tới người có tôn giáo.
 • linux
 • Dung lượng: 694 MB
 • Tìm thêm: Ubuntu Christian Edition 5.0 Ubuntu CE Ubuntu Christian Edition
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 271

Cheat Engine cho Mac Cheat Engine cho Mac Phần mềm chỉnh sửa thông số chơi game

Cheat Engine cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25