Candy Crush Saga cho Android Candy Crush Saga cho Android 1.90 Game nối kẹo miễn phí cho Android

Candy Crush Saga cho Android
 • Đánh giá: 1.520
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 397.072

Candy Crush Saga Candy Crush Saga Game xếp kẹo ngọt trên PC

Candy Crush Saga
 • Đánh giá: 169
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85.468

Candy Crush Saga Online Candy Crush Saga Online Chơi game xếp kẹo trên Facebook

Candy Crush Saga Online
 • Đánh giá: 726
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 79.820

Candy Crush Saga cho iOS Candy Crush Saga cho iOS 1.90 Game xếp kẹo số 1 trên iPhone/iPad

Candy Crush Saga cho iOS
 • Đánh giá: 272
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63.294

Candy Crush Soda Saga cho Android Candy Crush Soda Saga cho Android 1.69 Game nối kẹo ngọt trên Android

Candy Crush Soda Saga cho Android
 • Đánh giá: 226
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.603

Farm Heroes Saga Farm Heroes Saga Game truyền thuyết về anh hùng nông trại

Farm Heroes Saga
 • Đánh giá: 497
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 39.443

Candy Crush Saga cho Windows Phone Candy Crush Saga cho Windows Phone 1.53 Game Thế giới kẹo ngọt trên Windows Phone

Candy Crush Saga cho Windows Phone
 • Đánh giá: 56
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.358

Pet Rescue Saga cho Android Pet Rescue Saga cho Android 1.56 Game giải cứu động vật cho Android

Pet Rescue Saga cho Android
 • Đánh giá: 60
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.851

Candy Crush Soda Saga cho iOS Candy Crush Soda Saga cho iOS 1.60 Game nối kẹo soda trên iPhone/iPad

Candy Crush Soda Saga cho iOS
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.342

Candy Crush Soda Saga cho Windows 10 Candy Crush Soda Saga cho Windows 10 Game nối kẹo ngọt ngào

Candy Crush Soda Saga cho Windows 10
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.609
Có tất cả 17 phần mềm.