Freez Screen Video Capture Freez Screen Video Capture Công cụ ghi lại hoạt động màn hình

Freez Screen Video Capture
 • Đánh giá: 93
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 144.727

Debut Video Capture Debut Video Capture 2.03 Beta Ứng dụng quay video từ nhiều nguồn

Debut Video Capture
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 60.316

Camersoft Webcam Capture Camersoft Webcam Capture 2.2 Phần mềm ghi webcam

Camersoft Webcam Capture
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.317

Easy Screen Capture 2.0.4 Easy Screen Capture 2.0.4

Easy Screen Capture 2.0.4
 • Phát hành: Longfine
 • Easy Screen Capture là phần mềm giúp bạn chụp toàn bộ hoặc một phần màn hình và cửa sổ hiện hành với chất lượng rất cao. Nó cũng cho phép bạn hiệu chỉnh ảnh và lưu dưới nhiều định dạng khác nhau - BMP, PNG, GIF, JPG...
 • windows
 • Dung lượng: 1,4 MB
 • Tìm thêm: hiệu chỉnh ảnh Chụp màn hình BMP PNG GIF
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.024

Video Download Capture Video Download Capture 6.1 Phần mềm tải video trực tuyến

Video Download Capture
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.995

Flash & Media Capture Flash & Media Capture 2.2 Tải hình ảnh và Flash trên trang web bất kỳ

Flash & Media Capture
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.298

Solid Capture Solid Capture 3.0 Tiện ích chụp màn hình

Solid Capture
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.955

Webcam Video Capture Webcam Video Capture Pphần mềm dùng để ghi lại webcam

Webcam Video Capture
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.716

Power Screen Capture Power Screen Capture 7.1 Chụp ảnh màn hình chất lượng cao

Power Screen Capture
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.327

Super Screen Capture Super Screen Capture 6.03 Chụp ảnh và quay video màn hình

Super Screen Capture
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.400
Có tất cả 100 phần mềm.