FastStone Capture FastStone Capture 8.4 Tiện ích chụp ảnh màn hình

FastStone Capture
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 73.738

CaptureXT CaptureXT 3.0 Phần mềm chụp ảnh và chỉnh sửa màn hình

CaptureXT
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.339

Easy Screen Capture Easy Screen Capture 2.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình máy tính

Easy Screen Capture
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.154

Video Download Capture Video Download Capture 6.1 Phần mềm tải video trực tuyến

Video Download Capture
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.502

Flash & Media Capture Flash & Media Capture 2.2 Tải hình ảnh và Flash trên trang web bất kỳ

Flash & Media Capture
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.318

Webcam Video Capture Webcam Video Capture 7.0 Phần mềm ghi hình webcam, quay video màn hình máy tính

Webcam Video Capture
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.983

FastStone Capture Portable FastStone Capture Portable 8.4 Tiện ích chụp ảnh màn hình

FastStone Capture Portable
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.244

YouTube Capture for iOS YouTube Capture for iOS 2.0 Tải video lên YouTube cho iPhone/iPad

YouTube Capture for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 345

Capturelib Screen Recorder Capturelib Screen Recorder 2.0 Công cụ ghi video màn hình

Capturelib Screen Recorder
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 86

Replay Video Capture cho Mac Replay Video Capture cho Mac 2.0 Phần mềm quay video màn hình máy tính tuyệt vời

Replay Video Capture cho Mac