Freez Screen Video Capture Freez Screen Video Capture Công cụ ghi lại hoạt động màn hình

Freez Screen Video Capture
 • Đánh giá: 94
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147.260

Debut Video Capture Debut Video Capture 2.03 Beta Ứng dụng quay video từ nhiều nguồn

Debut Video Capture
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 60.374

Camersoft Webcam Capture Camersoft Webcam Capture 2.2 Phần mềm ghi webcam

Camersoft Webcam Capture
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.517

Easy Screen Capture Easy Screen Capture 2.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình máy tính

Easy Screen Capture
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.069

Video Download Capture Video Download Capture 6.1 Phần mềm tải video trực tuyến

Video Download Capture
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.209

Flash & Media Capture Flash & Media Capture 2.2 Tải hình ảnh và Flash trên trang web bất kỳ

Flash & Media Capture
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.306

Solid Capture Solid Capture 3.0 Tiện ích chụp màn hình

Solid Capture
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.961

Webcam Video Capture Webcam Video Capture Pphần mềm dùng để ghi lại webcam

Webcam Video Capture
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.727

Power Screen Capture Power Screen Capture 7.1 Chụp ảnh màn hình chất lượng cao

Power Screen Capture
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.327

Super Screen Capture Super Screen Capture 6.03 Chụp ảnh và quay video màn hình

Super Screen Capture
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.446
Có tất cả 100 phần mềm.