ImTOO iPhone Transfer ImTOO iPhone Transfer 2.1 Công cụ truyền dữ liệu sang iPhone

ImTOO iPhone Transfer
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.130

4Videosoft iPhone 4 Ringtone Maker 4Videosoft iPhone 4 Ringtone Maker

4Videosoft iPhone 4 Ringtone Maker
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.172

Backuptrans iPhone SMS Transfer Backuptrans iPhone SMS Transfer 2.13 Chuyển tin nhắn SMS iPhone sang máy tính

Backuptrans iPhone SMS Transfer
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.449

iMacsoft iPhone to PC Transfer iMacsoft iPhone to PC Transfer

iMacsoft iPhone to PC Transfer
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.700

ImTOO DVD to iPhone Converter ImTOO DVD to iPhone Converter 6.0 Rip đĩa DVD sang iPhone

ImTOO DVD to iPhone Converter
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.720

4Videosoft DVD to iPhone Converter 4Videosoft DVD to iPhone Converter

4Videosoft DVD to iPhone Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.229

AnyMP4 iPhone to PC Transfer AnyMP4 iPhone to PC Transfer Chuyển các file từ iPhone sang PC

AnyMP4 iPhone to PC Transfer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 940

iMacsoft iPhone Contact to PC Transfer iMacsoft iPhone Contact to PC Transfer 2.0 Chuyển đổi danh bạ từ iPhone sang PC

iMacsoft iPhone Contact to PC Transfer
 • Phát hành: iMacsoft
 • iMacsoft iPhone Contact to PC Transfer là phần mềm được thiết kế đặc biệt dành cho những người sử dụng iPhone để chuyển đổi nhanh tất cả danh bạ iPhone sang PC như một tập tin .txt và .csv cùng lúc trong trường hợp bị mất danh bạ.
 • windows Version: 2.0
 • Dung lượng: 7 MB
 • Tìm thêm: chuyển danh bạ iPhone sang PC danh bạ iPhone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 883

Tipard iPhone 4S Video Converter Tipard iPhone 4S Video Converter Chuyển đổi video sang iPhone 4S

Tipard iPhone 4S Video Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 876

AnyMP4 iPhone Converter AnyMP4 iPhone Converter 6.0 Chuyển đổi video sang iPhone nhanh chóng

AnyMP4 iPhone Converter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 842
Có tất cả 100 phần mềm.