Deep Freeze Standard Deep Freeze Standard 8.31 Đóng băng ổ cứng máy tính

Deep Freeze Standard
 • Đánh giá: 654
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.245.449

Deep Freeze for Mac Deep Freeze for Mac 5.50 Đóng băng - bảo vệ hệ thống

Deep Freeze for Mac
 • Đánh giá: 142
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 164.870

Anti Deep Freeze Anti Deep Freeze Phá đóng băng ổ cứng

Anti Deep Freeze
 • Đánh giá: 52
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83.661

Deep Freeze Enterprise Deep Freeze Enterprise Đóng băng máy tính

Deep Freeze Enterprise
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.728

Deep Freeze Enterprise cho Linux Deep Freeze Enterprise cho Linux Phần mềm đóng băng ổ cứng

Deep Freeze Enterprise cho Linux
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.717

Deep Freeze Enterprise Deep Freeze Enterprise Tiện ích đóng băng ổ cứng

Deep Freeze Enterprise
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.751

Deep Freeze Linux - for Novell SuSE Linux Enterprise Desktop (SLED) Deep Freeze Linux - for Novell SuSE Linux Enterprise Desktop (SLED)

Deep Freeze Linux - for Novell SuSE Linux Enterprise Desktop (SLED)
 • Phát hành: Faronics
 • Phần mềm chuyên dụng dành cho hệ thống Faronics Deep Freeze với phiên bản dành riêng cho các hệ điều hành Linux, đã một lần nữa khẳng định tên tuổi của Faronics Software trong lĩnh vực tiện ích quản lý và bảo vệ hệ thống một cách chuyên nghiệp và toàn diệ
 • linux
 • Dung lượng: 8 MB
 • Tìm thêm: tiện ích hệ thống bảo vệ Linux Deep Freeze
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.964

Deep Freeze Enterprise for Mac Deep Freeze Enterprise for Mac Tiện ích đóng băng hệ thống cho Mac

Deep Freeze Enterprise for Mac
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.649