DirectX 9.0c DirectX 9.0c 9.29 Hỗ trợ đồ họa và bảo mật

DirectX 9.0c
 • Đánh giá: 800
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.332.233

Microsoft DirectX Drivers Redistributable Microsoft DirectX Drivers Redistributable 9.29 Nâng cấp đồ họa và âm thanh khi chơi game

Microsoft DirectX Drivers Redistributable
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.399

DirectX 11 DirectX 11 Hỗ trợ đồ họa cho Windows

DirectX 11
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.556

DirectX Happy Uninstall DirectX Happy Uninstall 6.6 Sao lưu, khôi phục DirectX nhanh chóng

DirectX Happy Uninstall
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.324

Windows 8 Enterprise Evaluation Windows 8 Enterprise Evaluation 90 ngày dùng thử và trải nghiệm Windows 8

Windows 8 Enterprise Evaluation
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.888

DirectX Redistributable November 2010 DirectX Redistributable November 2010

DirectX Redistributable November 2010
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.300

DirectX 12 DirectX 12 Hỗ trợ đồ họa cho hệ điều hành Windows

DirectX 12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 943