Mẫu Hợp đồng lao động Mẫu Hợp đồng lao động Mẫu Hợp đồng lao động chuẩn mới nhất 2017

Mẫu Hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 122
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 196.524

Bộ Luật lao động 2012 Bộ Luật lao động 2012 Luật số: 10/2012/QH13

Bộ Luật lao động 2012
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.081

Mẫu Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động Mẫu Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động Thủ tục cho người lao động nghỉ việc

Mẫu Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.603

Luật số 10/2012/QH13 Luật số 10/2012/QH13 Bộ Luật Lao động 2012 sửa đổi bổ sung

Luật số 10/2012/QH13
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.470

Công văn 10452/2012/BGTVT-TCCB Công văn 10452/2012/BGTVT-TCCB Tình hình thực hiện công tác An toàn - vệ sinh lao động năm 2012

Công văn 10452/2012/BGTVT-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

Công văn 4873/2012/LĐTBXH-KHTC Công văn 4873/2012/LĐTBXH-KHTC Khóa sổ kế toán, xử lý kinh phí cuối năm và quyết toán ngân sách năm 2012

Công văn 4873/2012/LĐTBXH-KHTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Thông tư về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 Thông tư về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012

Thông tư về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28