GMail Drive GMail Drive 1.0 Ứng dụng hỗ trợ lưu trữ trên Gmail

GMail Drive
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73.537

Gmail Space Gmail Space 0.5 Lưu trữ dữ liệu trên Gmail

Gmail Space
 • Phát hành: Rahul Jonna
 • Nếu bạn có tài khoản Gmail, sao bạn không biến nó thành nơi lưu trữ các dữ liệu của bạn. Với Gmail Space, bạn có thể truy xuất nhanh đến tài khoản Gmail của mình, khi đó hòm thư của bạn sẽ đóng vai trò là một ổ cứng "di động".
 • windows Version: 0.5.98
 • Dung lượng: 207 KB
 • Tìm thêm: Gmail Space email Download Gmail Space Tải Gmail Space Phần mềm Gmail Space
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.324