BlueStacks App Player BlueStacks App Player 3.56 Phần mềm giả lập Android trên PC

BlueStacks App Player
 • Đánh giá: 1.061
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.643.849

Droid4X Droid4X 0.10 Phần mềm giả lập Android trên PC

Droid4X
 • Đánh giá: 380
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.408.909

NoxPlayer NoxPlayer 6.0 Phần mềm giả lập Android trên PC

NoxPlayer
 • Phát hành: Nox Team
 • NoxPlayer (tên cũ là Nox APP Player) là ứng dụng giả lập Android trên máy tính cực nhẹ, phù hợp với mọi cấu hình máy tính.
 • windows Version: 6.0.5.2
 • Tìm thêm: NoxPlayer Nox Nox App Player bignox tải nox
 • Đánh giá: 214
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 884.629

VisualBoyAdvance VisualBoyAdvance 1.8 Giả lập Gameboy Advance

VisualBoyAdvance
 • Đánh giá: 568
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 312.136

VisualBoyAdvance VisualBoyAdvance 1.8 Trình giả lập GameBoy Advance

VisualBoyAdvance
 • Đánh giá: 261
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 297.100

KOPLAYER KOPLAYER 1.4 Phần mềm giả lập Android cho PC

KOPLAYER
 • Đánh giá: 114
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 148.628

NoxPlayer cho Mac NoxPlayer cho Mac 1.2 Phần mềm giả lập Android trên Mac

NoxPlayer cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.410

No$GBA No$GBA 2.8d Giả lập Nintendo DS và Gameboy Advance

No$GBA
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.019

Remix OS Player Remix OS Player 1.0 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên máy tính

Remix OS Player
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.722

BGB BGB 1.5 Giả lập GameBoy Advance mượt mà

BGB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 173