Google Dịch - Google Translate Google Dịch - Google Translate Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ miễn phí

Google Dịch - Google Translate
 • Đánh giá: 1.827
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 175.140

Google Dịch cho Android Google Dịch cho Android Dịch văn bản từ ảnh miễn phí trên Android

Google Dịch cho Android
 • Đánh giá: 595
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84.784

Google Translate Desktop Google Translate Desktop 2.1 Công cụ dịch tự động miễn phí

Google Translate Desktop
 • Đánh giá: 118
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.953

Google Dịch cho iOS Google Dịch cho iOS 5.14 Google Translate - dịch tài liệu miễn phí trên iPhone/iPad

Google Dịch cho iOS
 • Đánh giá: 166
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.498

Google Translate cho Chrome Google Translate cho Chrome 2.0 Công cụ dịch thuật miễn phí trên trình duyệt

Google Translate cho Chrome
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.698

Google Translate Tool Google Translate Tool 2.7 Công cụ dịch hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Google Translate Tool
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 901

Google Translator for Firefox Google Translator for Firefox 2.1 Google Dịch trên Firefox

Google Translator for Firefox
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Speak & Translate cho iOS Speak & Translate cho iOS 3.6 Phần mềm dịch giọng nói bản cao cấp cho iPhone, iPad, Apple Watch

Speak & Translate cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Translator for Google Translate cho Mac Translator for Google Translate cho Mac 1.0 Phần mềm biên dịch đa ngôn ngữ

Translator for Google Translate cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Dictionary Anywhere Dictionary Anywhere 0.3 Tiện ích kết nối Google Translate tại mọi vị trí

Dictionary Anywhere
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06