Google Dịch - Google Translate Google Dịch - Google Translate Dịch trực tuyến - Từ điển miễn phí

Google Dịch - Google Translate
 • Đánh giá: 1.755
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 171.690

Google Dịch cho Android Google Dịch cho Android Google Translate - Dịch văn bản miễn phí

Google Dịch cho Android
 • Đánh giá: 556
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81.812

Google Translate Desktop Google Translate Desktop 2.1 Công cụ dịch tự động miễn phí

Google Translate Desktop
 • Đánh giá: 117
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.508

Google Dịch cho iOS Google Dịch cho iOS 5.10 Google Translate - dịch tài liệu miễn phí trên iPhone/iPad

Google Dịch cho iOS
 • Đánh giá: 162
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.522

Google Translate Client Google Translate Client

Google Translate Client
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.318

Google Translate cho Chrome Google Translate cho Chrome 2.0 Công cụ dịch thuật miễn phí trên trình duyệt

Google Translate cho Chrome
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.317

Google Translate Tool Google Translate Tool 2.7 Công cụ dịch hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Google Translate Tool
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 787

Google Translator for Firefox Google Translator for Firefox 2.1 Google Dịch trên Firefox

Google Translator for Firefox
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

Translator for Google Translate cho Mac Translator for Google Translate cho Mac 1.0 Phần mềm biên dịch đa ngôn ngữ

Translator for Google Translate cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Dictionary Anywhere Dictionary Anywhere 0.3 Tiện ích kết nối Google Translate tại mọi vị trí

Dictionary Anywhere
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03