Google Translate NDT for Mobile Google Translate NDT for Mobile Công cụ dịch tự động cho di động

Google Translate NDT for Mobile
 • Đánh giá: 677
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 311.523

Google Translate Google Translate Google dịch - dịch thuật miễn phí trực tuyến

Google Translate
 • Đánh giá: 1.681
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 169.029

Google Translate cho Android Google Translate cho Android Google dịch miễn phí trên Android

Google Translate cho Android
 • Đánh giá: 522
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79.780

Google Translate Desktop Google Translate Desktop 2.1 Công cụ dịch tự động miễn phí

Google Translate Desktop
 • Đánh giá: 111
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.399

Google Translate cho iOS Google Translate cho iOS 5.8 Google Dịch - dịch tài liệu miễn phí trên iPhone/iPad

Google Translate cho iOS
 • Đánh giá: 139
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.910

Dictionary .NET Dictionary .NET

Dictionary .NET
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.140

Transmiti Transmiti 1.73 Phần mềm dịch văn bản

Transmiti
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.362

Google Translate Client Google Translate Client

Google Translate Client
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.300

GoTranslate for iOS GoTranslate for iOS 4.0 Phần mềm biên dịch cho iPhone/iPad

GoTranslate for iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.261

Google Translate cho Chrome Google Translate cho Chrome 2.0 Công cụ dịch thuật miễn phí trên trình duyệt

Google Translate cho Chrome
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.122
Có tất cả 13 phần mềm.