H2testw H2testw 1.4 Kiểm tra hiệu suất ổ đĩa, USB

H2testw
  • Phát hành: Harald Bögeholz
  • H2testw là công cụ kiểm tra hiệu năng thiết bị lưu trữ thông tin di động rất hiệu quả và đơn giản. H2testw là phần mềm mà bạn cần có để có được cái nhìn chính xác về hiệu suất hoạt động của những thiết bị của mình.
  • windows Version: 1.4
  • Tìm thêm: Ổ cứng USB H2testw sao lưu dữ liệu kiểm tra USB
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 13.170