Hide Window Plus Hide Window Plus

Hide Window Plus
  • Phát hành: Bantam Bit Software
  • Bạn đang truy cập một trang web để duyệt thư điện tử hoặc download một vài dữ liệu quan trọng và có việc phải rời bàn làm việc ít phút. Nếu không cẩn thận, đây có thể là cơ hội để một vị khách không mời thu thập những thông tin mà bạn không muốn tiết lộ t
  • windows
  • Dung lượng: 621 KB
  • Tìm thêm: Hide Window Plus thêm một công cụ để bảo vệ sự riêng tư
  • Đánh giá: 35
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 119.138