Nghị quyết 82/NQ-CP Nghị quyết 82/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW

Nghị quyết 82/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 688

Quyết định số 2186/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 2186/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2012

Quyết định số 2186/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 120

Thông tư liên tịch 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN Quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Thông tư liên tịch 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Quyết định 2940/QĐ-BNN-ĐMDN Quyết định 2940/QĐ-BNN-ĐMDN Về đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2012 của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyết định 2940/QĐ-BNN-ĐMDN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Công văn 2116/VPCP-V.I Công văn 2116/VPCP-V.I Tổ chức hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013

Công văn 2116/VPCP-V.I
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Thông tư liên tịch 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN Quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

Thông tư liên tịch 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03