Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN Hướng dẫn dạy trẻ học đánh vấn Tiếng Việt

Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 959

Giáo án trọn bộ môn Khoa học lớp 4 theo chương trình VNEN mới nhất Giáo án trọn bộ môn Khoa học lớp 4 theo chương trình VNEN mới nhất Trọn bộ giáo án môn Khoa học lớp 4

Giáo án trọn bộ môn Khoa học lớp 4 theo chương trình VNEN mới nhất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 497

Tài liệu tập huấn mô hình trường học mới VNEN Tài liệu tập huấn mô hình trường học mới VNEN Tài liệu tập huấn mô hình VNEN

Tài liệu tập huấn mô hình trường học mới VNEN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 491

Giáo án trọn bộ lớp 4 môn Toán Giáo án trọn bộ lớp 4 môn Toán Giáo án môn Toán lớp 4 cả năm theo mô hình VNEN

Giáo án trọn bộ lớp 4 môn Toán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 404

Công văn 2764/BGDĐT-GDTH Công văn 2764/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2013-2014

Công văn 2764/BGDĐT-GDTH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 318

Giáo án lớp 5 tuần 1 theo chương trình VNEN Giáo án lớp 5 tuần 1 theo chương trình VNEN Giáo án lớp 5 tuần 1 mới nhất

Giáo án lớp 5 tuần 1 theo chương trình VNEN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 305

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy ở cấp tiểu học Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy ở cấp tiểu học Phiếu đánh giá tiết dạy tiểu học mô hình VNEN

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy ở cấp tiểu học
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 190

Công văn 3459/BGDĐT-GDTrH Công văn 3459/BGDĐT-GDTrH Tiếp tục triển khai mô hình trường học VNEN

Công văn 3459/BGDĐT-GDTrH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 164

Tài liệu hướng dẫn dạy môn Toán lớp 2 theo chương trình VNEN Tài liệu hướng dẫn dạy môn Toán lớp 2 theo chương trình VNEN Cách dạy môn Toán lớp 2 theo mô hình VNEN

Tài liệu hướng dẫn dạy môn Toán lớp 2 theo chương trình VNEN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147