Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT Ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.456

Mẫu TK3: Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự Mẫu TK3: Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự Đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

Mẫu TK3: Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 111