MD5 Checker MD5 Checker 2.31 Kiểm tra mã MD5

MD5 Checker
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.588

HashCalc HashCalc 2.02 Công cụ mã hóa dữ liệu

HashCalc
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.734

HashTab HashTab 5.1 Xác nhận file có bị thay đổi, sửa chữa

HashTab
 • Phát hành: Beeblebrox org
 • Nếu bạn để ý khi tải phiên bản Windows Vista SP1 và Windows SP3 và hiện nay, ngoài hỏi đó là phiên bản Windows đó là … thì mọi người cũng quan tâm đến dãy số SHA và MD5. Vậy dãy số SHA và MD5 là gì?
 • windows Version: 5.1.0.23
 • Tìm thêm: thay đổi sửa chữa file SHA MD5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.511

HJSplit for Java HJSplit for Java Phần mềm chia nhỏ file

HJSplit for Java
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.486

WinMD5Free WinMD5Free 1.20 Phần mềm kiểm tra mã MD5

WinMD5Free
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 186

MultiHasher MultiHasher 2.8 Phần mềm kiểm tra mã hash miễn phí

MultiHasher
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

EF CheckSum Manager EF CheckSum Manager Phần mềm quản lý tính toàn vẹn

EF CheckSum Manager
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 49

MD5 Calculator MD5 Calculator 1.0 Phần mềm kiểm tra mã MD5 của tập tin

MD5 Calculator
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

SCV Cryptomanager SCV Cryptomanager 2.75 Phần mềm mã hóa dữ liệu mạnh mẽ

SCV Cryptomanager
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 03