Memory Cleaner Memory Cleaner Tối ưu bộ nhớ RAM hiệu quả để hệ thống mượt mà hơn

Memory Cleaner
 • Phát hành: Koshy John
 • Sử dụng các phần mềm nặng hoặc chạy đồng thời quá nhiều phần mềm sẽ khiến cho hệ thống trở nên ì ạch và quá tải, thậm chí khiến cho máy bị treo, nhất là trên những máy có cấu hình yếu. Memory Cleaner 1.6 là công cụ hàng đầu để giải quyết vấn đề này.
 • windows
 • Tìm thêm: Memory Cleaner 1.6 RAM optimizer memory optimization RAM cleaner RAM
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.181

Storage Cleaner cho Windows Phone Storage Cleaner cho Windows Phone 1.0 Dọn dẹp bộ nhớ trên Windows Phone

Storage Cleaner cho Windows Phone
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.704

FMR Memory Cleaner for Android FMR Memory Cleaner for Android Giải phóng bộ nhớ trên thiết bị Android

FMR Memory Cleaner for Android
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.202

Cache Cleaner Easy for Android Cache Cleaner Easy for Android 1.28 Xóa cache & tăng tốc điện thoại Android

Cache Cleaner Easy for Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.138

Junk File Cleaner For Android Junk File Cleaner For Android Xóa bộ nhớ cache

Junk File Cleaner For Android
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 707

Ainvo Memory Cleaner Ainvo Memory Cleaner 2.4 Phần mềm hỗ trợ dọn dẹp bộ nhớ

Ainvo Memory Cleaner
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 243

Auto Memory Cleaner cho Android Auto Memory Cleaner cho Android 1.6 Ứng dụng tự động dọn dẹp điện thoại Android

Auto Memory Cleaner cho Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Memory Map - Disk Cleaner cho Android Memory Map - Disk Cleaner cho Android 2.3 Ứng dụng phân tích dung lượng bộ nhớ Android

Memory Map - Disk Cleaner cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

Memory Diag for Mac Memory Diag for Mac 1.0 Tối ưu hóa bộ nhớ RAM trên Mac

Memory Diag for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Memory Cleaner X cho Mac Memory Cleaner X cho Mac 2.4 Ứng dụng dọn dẹp hệ thống tiện ích cho Mac

Memory Cleaner X cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04