Microsoft .NET Framework Microsoft .NET Framework 4.7 Bộ Framework chính thức từ Microsoft

Microsoft .NET Framework
 • Đánh giá: 558
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.557.096

Microsoft .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 Bộ framework của Microsoft

Microsoft .NET Framework
 • Đánh giá: 388
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 961.337

Microsoft .NET Framework 4 Microsoft .NET Framework 4 Bộ framework của Microsoft

Microsoft .NET Framework 4
 • Đánh giá: 221
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 880.607

PDF Rider PDF Rider 0.6 Cắt ghép, trộn file PDF

PDF Rider
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.225

Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 Gói cập nhật SP1 cho Visual Studio 2008

Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.515

Metasploit Framework Metasploit Framework 4.7 Kiểm tra lỗi hệ thống

Metasploit Framework
 • Phát hành: Rapid7
 • Metasploit Framework là một môi trường dùng để kiểm tra, tấn công và khai thác lỗi của các service. Metasploit được xây dựng từ ngôn ngữ hướng đối tượng Perl, với những components được viết bằng C, assembler, và Python.
 • windows Version: 4.7
 • Tìm thêm: Metasploit Framework 3.5.0 C assembler và Python kiểm tra
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.163

.NET Framework Cleanup Tool .NET Framework Cleanup Tool 18-12-2015 Gỡ cài đặt .NET Framework hoàn toàn

.NET Framework Cleanup Tool
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.058

Microsoft .NET Framework Repair Tool Microsoft .NET Framework Repair Tool 1.3 Phần mềm sửa lỗi .NET Framework

Microsoft .NET Framework Repair Tool
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.646

Metasploit Framework for Linux (i386) Metasploit Framework for Linux (i386) 4.7 Khai thác lỗi của các service

Metasploit Framework for Linux (i386)
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.033

Convert .NET Convert .NET 8.0 Chuyển đổi code từ Csharp sang VB.Net

Convert .NET
 • Phát hành: fish
 • Đây là công cụ chuyển đổi code từ Csharp sang VB.Net. Chỉ cần chép code vào TextBox bên dưới và nhấn nút C# Convert VB.NET. Công cụ này hỗ trợ cả cú pháp .NET 3.5 và nó còn là một công cụ độc lập mà không cần cài đặt.
 • windows Version: 8.0.6169
 • Tìm thêm: Convert .NET chuyển đổi code VB.Net
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 804