NTS Boot NTS Boot 1.4 Beta 2 Thay đổi tùy chọn khởi động máy

NTS Boot
  • Phát hành: Mai Nhựt Tân
  • NTS Boot là một phần mềm cho phép tạo ra một tùy chọn lúc máy khởi động để từ tùy chọn này, bạn có thể khởi động vào môi trường DOS thực sự và nằm riêng biệt với Hệ điều hành đang sử dụng...
  • windows Version: 1.4 Beta 2
  • Dung lượng: 6,8 MB
  • Tìm thêm: Download NTS Boot DOS Volkov Commander NTFS Phân vùng ổ đĩa
  • Đánh giá: 155
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 202.582