Nokia Ovi Suite Nokia Ovi Suite 2.1 Chuyển đổi file giữa máy tính và điện thoại Nokia

Nokia Ovi Suite
  • Phát hành: Nokia
  • Nokia Ovi Suite cho phép bạn mở nội dung máy Nokia dễ dàng nhất. Bạn có thể chuyển tải file và thông tin hết sức dễ dàng từ máy tính và điện thoại di động, trải nghiệm cách duyệt hình ảnh, video và âm nhạc mới hoàn toàn.
  • windows Version: 2.1
  • Dung lượng: 87,4 MB
  • Tìm thêm: Nokia Nokia Ovi Suite chuyển tải file mobile PC
  • Đánh giá: 116
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 77.541