OBS Studio OBS Studio 18.0 Quay và stream video hiệu quả

OBS Studio
  • Đánh giá: 16
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 65.721

Open Broadcaster Software cho Linux Open Broadcaster Software cho Linux Quay và stream video miễn phí trên Linux

Open Broadcaster Software cho Linux
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.027