OBS Studio OBS Studio 18.0 Quay và stream video hiệu quả

OBS Studio
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65.721

Open Broadcaster Software cho Linux Open Broadcaster Software cho Linux Quay và stream video miễn phí trên Linux

Open Broadcaster Software cho Linux
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.027

OBS Studio cho Mac OBS Studio cho Mac 18.0 Phần mềm quay và stream video miễn phí

OBS Studio cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50