OfficeFIX OfficeFIX

OfficeFIX
  • Phát hành: Cimaware Software
  • OfficeFIX là một phần mềm ứng dụng, có khả năng khôi phục các file dữ liệu bị hỏng như MS Excel (tất cả các phiên bản), MS Access (95, 97, và 2000, XP và 2003), và MS Word.
  • windows
  • Dung lượng: 15,3 MB
  • Tìm thêm: OfficeFIX 6.69 word excel access
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 7.406