Open Broadcaster Software Open Broadcaster Software 0.659b Quay và truyền video màn hình trực tiếp

Open Broadcaster Software
 • Đánh giá: 96
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 842.222

OBS Studio OBS Studio 18.0 Quay và stream video hiệu quả

OBS Studio
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65.721

Open Broadcaster Software cho Mac Open Broadcaster Software cho Mac 0.16 Phần mềm quay và stream video

Open Broadcaster Software cho Mac
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.429

Open Broadcaster Software cho Linux Open Broadcaster Software cho Linux Quay và stream video miễn phí trên Linux

Open Broadcaster Software cho Linux
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.027

OBS Studio cho Mac OBS Studio cho Mac 18.0 Phần mềm quay và stream video miễn phí

OBS Studio cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50