Sea Anti-Mosquitoes XP Sea Anti-Mosquitoes XP

Sea Anti-Mosquitoes XP
  • Phát hành: Allmosquitos
  • Một chương trình nhỏ giúp bạn thoát khỏi “ống chích” của mấy con muỗi hay tiếng vo ve khó chịu của đám ruồi. Không như một số chương trình tương tự khác, nó cho phép bạn tùy chỉnh tần số âm thanh để phát huy tác dụng tối đa.
  • windows
  • Dung lượng: 425,2 KB
  • Tìm thêm: Sea Anti-Mosquitoes XP 2.0
  • Đánh giá: 11
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 5.506