OneDrive (SkyDrive) OneDrive (SkyDrive) 17.3 Đồng bộ dữ liệu từ Windows lên OneDrive

OneDrive (SkyDrive)
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.440

OneDrive (SkyDrive) Web OneDrive (SkyDrive) Web Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến

OneDrive (SkyDrive) Web
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 26.617

MediaFire Express MediaFire Express 0.14 Thỏa sức lưu trữ với 50GB miễn phí

MediaFire Express
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.671

OneDrive (SkyDrive) cho Windows Phone OneDrive (SkyDrive) cho Windows Phone Truy cập dữ liệu OneDrive từ Windows Phone

OneDrive (SkyDrive) cho Windows Phone
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.172

OneDrive cho iOS OneDrive cho iOS 8.12 Dịch vụ đám mây của Microsoft trên iPhone/iPad

OneDrive cho iOS
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.533

OneDrive (SkyDrive) cho Mac OneDrive (SkyDrive) cho Mac 17.3 Đồng bộ và lưu trữ dữ liệu trong đám mây

OneDrive (SkyDrive) cho Mac
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.514

OneDrive (SkyDrive) cho Android OneDrive (SkyDrive) cho Android Dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft trên Android

OneDrive (SkyDrive) cho Android
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.432

Cloudfogger Cloudfogger Mã hóa tập tin trên Dropbox, Box.net và Skydrive

Cloudfogger
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 595

SkyShellEx SkyShellEx 1.2 Đồng bộ bất kỳ thư mục lên SkyDrive

SkyShellEx
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 178