OneDrive OneDrive 17.3 Dịch vụ lưu trữ trực tuyến của Microsoft

OneDrive
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.776

OneDrive Web OneDrive Web Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến

OneDrive Web
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 26.633

ASTRO File Manager cho Android ASTRO File Manager cho Android 4.6 Quản lý file trên Android

ASTRO File Manager cho Android
 • Đánh giá: 70
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.553

OneDrive cho Windows Phone OneDrive cho Windows Phone Truy cập dữ liệu OneDrive từ Windows Phone

OneDrive cho Windows Phone
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.187

Microsoft OneDrive cho iOS Microsoft OneDrive cho iOS 9.4 Dịch vụ đám mây của Microsoft trên iPhone/iPad

Microsoft OneDrive cho iOS
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.553

OneDrive (SkyDrive) cho Mac OneDrive (SkyDrive) cho Mac 17.3 Đồng bộ và lưu trữ dữ liệu trong đám mây

OneDrive (SkyDrive) cho Mac
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.539

Microsoft OneDrive cho Android Microsoft OneDrive cho Android Dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft trên Android

Microsoft OneDrive cho Android
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.508

Cloudfogger Cloudfogger Mã hóa tập tin trên Dropbox, Box.net và Skydrive

Cloudfogger
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 595

SkyShellEx SkyShellEx 1.2 Đồng bộ bất kỳ thư mục lên SkyDrive

SkyShellEx
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 178