SplitMovies SplitMovies

SplitMovies
  • Phát hành: Machouse
  • SplitMovies là một ứng dụng dùng để chia nhỏ một file video duy nhất thành nhiều video clip độc lập, mỗi trong số đó là một đoạn video clip độc lập và có thể được mở và phát lại.
  • mac
  • Dung lượng: 10,5 MB
  • Tìm thêm: SplitMovies 1.0.2 chia nhỏ video định dạng độc lập
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 331