StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển Anh - Việt miễn phí

StarDict
 • Đánh giá: 1.088
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 889.511

Rapidict for Android Rapidict for Android 1.0 Từ điển đa ngôn ngữ

Rapidict for Android
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.681

AntTek Dict for Android AntTek Dict for Android

AntTek Dict for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.012

ColorDict Dictionary Wikipedia for Android ColorDict Dictionary Wikipedia for Android Từ điển cho Wikipedia

ColorDict Dictionary Wikipedia for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 791

MultiDict for Android MultiDict for Android 1.0 Từ điển đa ngôn ngữ

MultiDict for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 198