Synthesia Synthesia 10.3 Chơi piano trên máy tính

Synthesia
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.640

Synthesia cho Mac Synthesia cho Mac 10.3 Phần mềm chơi đàn piano

Synthesia cho Mac
 • Đánh giá: 146
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.456

Portable Synthesia Portable Synthesia 8.5 Chơi đàn Piano trên máy tính

Portable Synthesia
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.667

Synthesia cho iOS Synthesia cho iOS 10.3 Ứng dụng tập đàn piano miễn phí trên iPad

Synthesia cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Synthesia cho Android Synthesia cho Android 10.3 Ứng dụng đánh đàn Piano miễn phí trên Android

Synthesia cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06