Explotris Explotris 1.0 Game xếp gạch kinh điển

Explotris
 • Phát hành: Justgames
 • Nếu đã từng mê mẩn trò chơi xếp gạch kinh điển Tetris thì không nên bỏ qua 1 phiên bản biến tấu vô cùng thú vị mang tên Explotris. Explotris 1.0 cho phép chơi miễn phí trên máy tính với nhiều điểm mới lạ hơn so với game Tetris cổ điển.
 • windows Version: 1.0
 • Tìm thêm: Explotris game xếp gạch trò chơi xếp gạch Tetris Justgames
 • Đánh giá: 159
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71.119

Tetris cho iOS Tetris cho iOS 2.0 Game xếp gạch kinh điển trên iPhone/ iPad

Tetris cho iOS
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.663

Tetris for PlayBook Tetris for PlayBook Game xếp hình cho PlayBook

Tetris for PlayBook
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.924

Candy Tetris Candy Tetris Game xếp hình

Candy Tetris
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.299

Tetris Battle Tetris Battle Game xếp hình hấp dẫn

Tetris Battle
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 495

Jigsaw Tetris Free for BlackBerry Jigsaw Tetris Free for BlackBerry Game xếp hình cho BlackBerry

Jigsaw Tetris Free for BlackBerry
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 404

Tetris for Android Tetris for Android 1.3 Chơi xếp hình Tetris trên thiết bị Android

Tetris for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 125

Tetris Blitz 2016 Edition cho iOS Tetris Blitz 2016 Edition cho iOS 3.2 Game xếp gạch phiên bản 2016

Tetris Blitz 2016 Edition cho iOS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

Tetris Blitz for Android Tetris Blitz for Android 1.7 Game trí tuệ hấp dẫn cho Android

Tetris Blitz for Android
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109

Tetris Template Tetris Template Game xếp gạch mới

Tetris Template
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44