Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2017-2018 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2017-2018 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi theo TT 22

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2017-2018 theo Thông tư 22
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.010

Thông tư 22/2013/TT-BYT Thông tư 22/2013/TT-BYT Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế

Thông tư 22/2013/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.651

Hướng dẫn ra đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh cấp tiểu học theo Thông tư 22 Hướng dẫn ra đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh cấp tiểu học theo Thông tư 22 Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh theo TT 22

Hướng dẫn ra đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh cấp tiểu học theo Thông tư 22
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 233

Chỉ thị 10/CT-TTg Chỉ thị 10/CT-TTg Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014

Chỉ thị 10/CT-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 175

Chỉ thị 11/CT-TTg Chỉ thị 11/CT-TTg Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020

Chỉ thị 11/CT-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 157

Quyết định 347/QĐ-TTg Quyết định 347/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

Quyết định 347/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

Quyết định 501/QĐ-TTg Quyết định 501/QĐ-TTg Về việc thay đổi Ủy viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" năm 2012

Quyết định 501/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03